Pressemeddelelse vedr. aflysning af 2018 udgaven

08 december 2017

Kære alle.


Flere undrer sig over, at vi ikke bare entrerer med en anden tidtager - der er mange af dem, og flere af dem er ganske dygtige.

Den primære årsag er, at vores løb er helt speciel i sin opbygning - i virkeligheden er det ikke tidtagning vi skal have, men distancemåling,

og det er der ikke rigtigt nogen, der har på hylden. Hele setup'et, hvor man alt efter klasse og udscanningstid ifbm. sin indscanning skal have adderet en af tre distancer til sit km. regnskab er unikt - og ganske kompliceret. Ud over selve distanceregistreringen, er der så også hele resultatformidlingen, der ligeledes adskiller sig markant fra, hvad man ser i andre løb. 


Rigtig mange dygtige tidtagere har fremragende teknisk udstyr, og en glimrende resultatformidling - for manges vedkommende er resultatopsamling og formidling baseret på standard købeprogrammer, hvilket fungerer fremragende til "normale" cykelløb. Mange af dem understøtter også 24 timers løb - bare de kun afvikles på samme rute hele døgnet, så det dybest set handler om at tælle runder - og måle tid.


Vi har i gennem årene været i kontakt med ganske mange udbydere af tidtagning. Mange har umiddelbart takket nej, andre har ved første kontakt været interesseret, men har efter nærmere dialog konkluderet, at de nok ikke kunne honorere løbets krav. Andre igen har kunnet, men har ikke villet ofre de udviklingsressourcer, der skal til at tilvejebringe løsningen selvom vi naturligvis har været villige til at betale - de har ganske enkelt hellere villet anvende deres IT specialister til opgaver, de kunne nyttiggøre til mere end et løb. Andre igen har meldt sig helt klar, men vores vurdering har været, at vi ikke turde basere vores løb på dem...


Vi har overvejet rigtigt mange alternativer inden vi skred til den smertelige aflysning af 2018 udgaven af løbet! Og selv om mange af jer undrer jer over, at vi allerede "giver op", selvom der er næsten et halvt år til den planlagte løbsdato, ja så er virkeligheden, at det er meget kort tid - og FOR kort tid, til enten at finde en ny tidtagningsleverandør eller fuldstændigt at redefinere løbet i sin form og sit indhold.


Vi føler en stærk forpligtelse over for jer som deltager, vores sponsorer og øvrige samarbejdspartnere, samt ikke mindst vores klub, der investerer sit gode ry som arrangør, og løber en betydelig økonomisk risiko ved arrangementet.


Vi vil ikke bare arrangere et cykelløb, vi vil arrangere cykelløbét!


Det føler vi ikke vi kan under de givne omstændigheder, og derfor har vi truffet beslutningen om aflysning!Løbsledelsen
dini tours
kvickly
trap-el
CS logo
baghjulet-logotekst