Lineup

Du skal være klar til start fra kl. 09:50 – der er opstilling til start i start-/målområdet. 

Du skal placere dig i de opmærkede startbokse efter dit startnummer. 

startgrupper