Følgebiler

foelgebil Ingen private følgebiler er tilladt. Hvis noget sådant alligevel bliver konstateret bliver den eller de involverede deltagere taget ud af løbet. 

Skulle du være så uheldig at blive indblandet i et uheld eller på anden måde bliver ude af stand til at fortsætte skal du kontakte løbssekretariatet, som vil sørge for at du og din cykel vil blive transporteret tilbage til startområdet. Din cykel vil kunne afhentes ved løbssekretariatet indtil søndag kl. 14.00 - derefter skal der træffes aftale om afhentning på et senere tidspunkt.

Undtaget fra ovenstående regler omkring følgebiler er RAAM-deltagere, som hermed får en chance for at køre en del af deres kvalifikation under forhold, som ligner RAAM :

Vi kan acceptere følgebil til RAAM-deltagere på dagsruten følgende betingelser: Bilen skal køre mindst 150 meter fra enhver deltager, både rytteren bilen følger og andre. Bilen må gerne passere andre ryttere, hvis den ikke forstyrrer, dvs der skal overhales med fornuftigt tempo, god afstand og hvor der er god oversigt. Ellers bliver følgebilen bagved med mindst 150 m afstand.

Hvis følgebilen stopper skal det ske uden gene for deltagerne, og det vil som udgangspunkt sige at bil og hjælpere skal helt væk fra kørebanen.

I tilfælde af klager over en følgebils kørsel vil bilen blive stoppet.