Aflysning

Eventuel aflysning af løbet før start på grund af vejrlig eller anden force majeure vil ikke medføre tilbagebetaling af startgebyret.

Bliver du forhindret i at deltage vil dit tilmeldingsgebyr kunne refunderes som følger:

- Ved framelding senest den 14. maj refunderes 50%
- Efter den 14. maj vil der ikke finde refunderinger sted.

Bemærk, at du gerne må sælge eller overdrage dit startnummer til en anden person.

absage